Start De Club Toerkalender Leden Lid worden? De Fiets, aanschaf De Fiets, onderhoud Ook nuttig Contact Wielerlinks Finish

 

Welkom

Hartelijk welkom op de voorpagina van het gedeelte voor leden en donateurs!

De club heeft naast het interne clubblad Toernieuws en de website ook diverse app groepen als communicatie middel. 
In dit gedeelte van onze website zijn aanvullend enkele zaken opgenomen die voor onze leden en donateurs handig zijn, maar die vanwege de verschijningsfrequentie en de omvang van Toernieuws moeilijk in het clubblad zijn te plaatsen.
Dat zijn in alfabetische volgorde:

- GPS-routekaarten, met onze fietsroutes vanaf 2009 in GPS-formaat. Met binnenkort de mogelijkheid om deze routes vanaf onze website in een eigen GPS-apparaat op te laden. 

- Kampioen actueel, met o.a.
  - oproepen en mededelingen van het Bestuur, van leden en donateurs, van commissies en van de Webmeesters,
  - korte ritverslagen, vooruitlopend op de uitgebreide verslagen in Toernieuws,
  - tussentijdse mutaties in het ledenbestand,
  - gegevens over onze gastrijders, en
  - gegevens over de website.

- Het Kledingfonds, met achtergronden, argumenten, vragen en antwoorden over de toekomstige ontwikkeling van ons Kledingfonds.

- De Servicepagina, met o.a.
  - het Koffie-adressenoverzicht, met gegevens over ± 70 koffie-adressen inclusief rapportcijfers(!),
  - de Ledenlijst, alfabetisch en op volgorde van aanmelding,
  - een korte uiteenzetting over Schuld en aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties,
  - het Smoelenboek, handig voor alle nieuwe leden,
  - de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de vergaderstukken (zoals agenda's, notulen, begrotingen, jaarstukken, jaarverslagen, enz.) van de Algemene Ledenvergaderingen vanaf 2009.

- Toernieuws, ons verenigingsblad op internet. Met maandelijks 20 à 30 pagina's.

- Staand of zittend klimmen, met o.a. aandacht voor
  - efficiency en energieverbruik,
  - luchtweerstand,
  - de berekening van het eigen omslagpunt, en
  - de pedaalkrachtanalyse van zittend en staand fietsen.

- Verdeel en ... heers!, met o.a.
  - het verdelen van krachten tijdens een rit of race,
  - het effect van het (te) hard van start gaan,
  - hongerklop,
  - externe prikkels,
  - het effect van het variëren van de eigen inspanning, en
  - het meten van hartslag en vermogen.

- Waaierrijden (deel 1), met o.a.
  - de grondbeginselen van het omgaan met (tegen)wind,
  - de fijne kneepjes van de enkele waaier,
  - het correct kop-over-kop rijden, en
  - tal van toelichtende tekeningen en foto's.
Let op: deze pagina is inmiddels verhuisd naar het openbare gedeelte van de website (onder het kopje "Ook nuttig") en is HIER te vinden!

- Waaierrijden (deel 2), met o.a.
  - de opbouw en het gebruik van de dubbele waaier,
  - het gebruik van wind in wedstrijden, en
  - tal van afbeeldingen om e.e.a. te verduidelijken.
Let op: deze pagina is inmiddels verhuisd naar het openbare gedeelte van de website (onder het kopje "Ook nuttig") en is HIER te vinden!

- Waaierrijden (deel 3), met o.a.
  - een uitgebreide uitleg over hoe de luchtweerstand zich binnen een groep renners ontwikkelt,
  - waarom dat zo is, en
  - een zeer informatieve afbeelding waarin e.e.a. wordt samengevat.

De bovenste zeven genoemde pagina's en de onderste zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs van TC De Kampioen. De toegangscode is hun via een e-mailbericht toegezonden. Bent u wel lid of donateur en heeft u geen bericht ontvangen? Dan is uw nieuwe e-mailadres nog niet bij de Webmeesters bekend. U kunt uw e-mailadres opgeven via het Contactformulier waarna u zo spoedig mogelijk de actuele toegangscode toegezonden krijgt.

 
Niet huilen Marianne. Jij mag ook lid worden van De Kampioen.
En dan krijg je vanzelf de toegangscode toegestuurd!

 

Auteursrechten e.d.

 

 

 

duijnstee 2

1907

1905

dga1

 

-